Aktualizacja UMUP Access v5.20 - 20.01.2023

Pomoc i wsparcie UMUP Access

UMUP Access v5.20 - 20.01.2023

Nowe funkcje:

  • Rozszerzona historia zmian w module Użytkownicy zaktualizowano zakładkę Historia zmian. Dwukrotne kliknięcie w pozycję na liście otwiera teraz okno formularza odnoszącego się danego rekordu.
  • Domyślny katalog dla eksportów Pliki eksportu zapisywane będą w domyślnym katalogu Eksport, znajdującym się w głównym folderze instalacyjnym programu. Jeśli chcesz, by pliki zapisywały się w innym katalogu, od teraz wystarczy raz wskazać go podczas wykonywania eksportu, aby program zapamiętał tę zmianę.
  • Konfigurowalny układ kolumn W module Przestoje dodano możliwość konfigurowania kolumn listy, by wydruk był bardziej przejrzysty.

Poprawki błędów:

  • Poprawiono nazwę kolumny cz_stan w module Magazyn > Dokumenty > Informacje dodatkowe > Stany w innych magazynach.

Przypisy