Pobierz najnowszą wersję oprogramowania

Dzień dobry!

W tym miejscu pobierzesz aktualne oprogramowanie
Użytkowanie Maszyn i Urządzeń w Przedsiębiorstwie SQL.

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami - kliknij tutaj.

Pobierz program

UMUP SQL v4.1.20 - 26.04.2023

W najnowszej wersji:

 • W module „Maszyny” wdrożono usprawnienie pozwalające przypisać danego pracownika do konkretnej grupy maszyn.
UMUP SQL v4.1.19 - 26.04.2023

W najnowszej wersji:

 • W module „Naprawy” wdrożono usprawnienie pozwalające rozwijać pełne nazwy wprowadzonych usterek.
UMUP SQL v4.1.18 - 26.04.2023

W najnowszej wersji:

 • Uszczegółowienie zakresu błędów występujących podczas problemów z połączeniem u użytkownika.
UMUP SQL v4.1.17 - 26.04.2023

W najnowszej wersji:

 • Dodanie opcji wyświetlania daty oraz godziny w celu prawidłowego sortowania dokumentów.
 • Dodanie możliwości sortowania magazynów.
 • Możliwość otwierania podglądu dla maszyny bez widocznego obrazka.
 • Możliwość usuwania dokumentu „WZ”.
 • Dodanie widoczności dokumentów dla przydzielonej osoby, po konwersji z Umup Acces.
UMUP SQL v4.1.14 - 04.01.2023
 

W najnowszej wersji:

 • W module Media możliwość automatycznego obliczania kwot netto i brutto
 • W module Maszyny zaimplementowana zakładka Media
 • Możliwość dodania wytwórcy do maszyny
 • Łatwiejsze obsługa usuwania maszyn
UMUP SQL v4.1.12 - 04.01.2023
 

 

UMUP SQL v4.1.8 - 04.01.2023
 

Poprawki błędów:

 •  Poprawki w walidacji formularza tworzenia nowego użytkownika,

 • Poprawka przywracająca możliwość edycji i usuwania pracownika przyporządkowanego do maszyny.

UMUP SQL v4.1.7 - 04.01.2023
 • Wydruk przeglądu.
  Wybrane pola są zapisywane lokalnie na komputerze danego użytkownikaDodano możliwość wyboru pól, które pojawią się na wydruku.
 • Nowości w module Użytkownicy -> historia zmian.
  • Dodano okno dialogowe z widokiem szczegółowym wybranego  rekordu, uruchamiane poprzez dwukrotne kliknięcie  w dowolny wiersz.
  • Dodano przycisk eksportu do arkusza MS Excel.
 • Poprawiono błąd dotyczący uprawnień zatwierdzania przeglądów.
 • Dostosowano wysokość niektórych okien pod rozdzielczość mniejszych ekranów.

 

UMUP SQL v4.1.6 - 04.01.2023
 

Poprawki błędów:

 • Zmiana algorytmu ustalania ceny części podczas ich wydawania z magazynu na FIFO.
  Teraz cena pobierana jest z najstarszego dokumentu przyjęcia, dla którego nie ma jeszcze wydania. Należy zwrócić uwagę, że ten algorytm będzie dotyczyć tylko nowych wydań. Stare wydania zapisane wcześniej mają cenę obliczoną sprzed zmiany.
  Dodatkowo jeśli dana część miała już kilka wydań to nastąpiły one z najnowszą ceną. W związku z czym najbliższe wydanie nie nastąpi z najnowszą ceną, ale z najstarszą ceną.
UMUP SQL v4.1.5 - 19.12.2022

Nowe funkcje:

 • Zakładka Historia zmian w zakładce Użytkownicy wyświetla teraz informację zawierającą wartość zmienionego rekordu przed wprowadzeniem w nim zmiany. Nowa funkcjonalność śledzi zmiany w następujących modułach: naprawy, przeglądy, zgłoszenia, maszyny, pracownicy, kontrahenci, magazyny, części, inwentaryzacje, zamówienia, dokumenty przyjęcia, dokumenty wydania, roboczogodziny, media.
  Na liście wyswietlane są zmiany z ostatnich 30 dni, z możliwością rozszerzenia zakresu.
 
UMUP SQL v4.1.4 - 25.11.2022

Nowe funkcje:

 • W module Użytkowników, informacja na temat historii zmian została doprecyzowana. Zmiany zostaną aktualizowane dopiero od bieżącej aktualizacji.
 • W module Maszyny, przypisywane maszyny, osprzęt oraz narzędzia zostaną automatycznie wyselekcjonowane

Poprawki błędów:

 • Naprawiono błąd związany z przypisaniem osprzętu do maszyn
UMUP SQL v4.1.3 - undefined
 

Poprawki błędów:

 • Naprawiono błąd związany z wyświetlaniem pracowników
 • Naprawiono błąd związany z wydrukiem kart przeglądów / napraw
 • Naprawa błędu związanego z eksportem stanu magazynu do excela
UMUP SQL v4.1.2 - undefined

Nowe funkcje:

 • W formularzu maszyny dodano opcję pokazania obrazu przedstawiającego maszynę.
 • Dodanie szczegółowych informacji na temat pracownika odpowiedzialnego w module Maszyn

Poprawki błędów:

 • Naprawiono błąd związany z komunikatem o założeniu nowego przeglądu
 • Poprawki literówek
UMUP SQL v4.0.8 - undefined

Nowe funkcje:

 • Uzupełniono kartę wydruku zgłoszeń napraw / przeglądów o treść zgłoszenia.
 • Uporządkowano karty wydruku "drukowania listy". Tabele są obecnie o wiele bardziej czytelne.

Poprawki błędów:

 • Naprawiono błąd związany z generowaniem raportu do formatu .xlsx w module Magazyn
UMUP SQL v4.0.6 - undefined

Nowe funkcje:

 • W module Napraw i Przeglądów dodano funkcje zaciągania wartości części użytych bezpośrednio z magazynu oraz wyboru danej części z listy
 • Dodano możliwość przypisania dokumentów do konkretnych kontrahentów. Utworzono opcję grupowania dokumentów
 • Dodano możliwość sortowania tabeli w panelu grupowania w module "Użytkownicy

Poprawki błędów:

 • Naprawiono usterkę w magazynie powodującą "Niespodziewany błąd"
UMUP SQL v4.0.4 - undefined

Nowe funkcje:

 • Dodano możliwość eksportu tabelki Przyjęć/Wydań w Dokumentach
 • Dodano przycisk do wstawiania aktualnego czasu w karcie przeglądu
 • Do formularzu oraz karty wydruku modułu Magazyn dodano pole "dział docelowy"
 • W module Roboczogodzin został podniesiony limit licznika rejestru godzin
 • Dodano możliwość pojedynczego wydruku w Zgłoszeniach
 • Przebudowa wydruków w karcie przeglądów

Poprawki błędów:

 • Naprawiono błąd powodujący brak odświeżenia się listy zgłoszeń
 • Naprawa błędu z przypisywaniem do maszyny nowego pracownika
UMUP SQL v4.0.2 - undefined

Nowe funkcje:

 • Wydruk formularza "Zgłoszenie przeglądu/awarii" z poziomu Modułu Maszyny, zakładka Zgłoszenia teraz powoduje wygenerowanie funkcjonalnego raportu
 • Dodatkowe kolumny Producent oraz Dostawca w module Magazyn
 • Przeniesienie przycisku do wysyłki mailem formularza "Zgłoszenie przeglądu/awarii" na jego główne okno
 
UMUP SQL v4.0.0 - undefined

Nowe funkcje:

 • Kopiowanie pole zgłaszający w Przeglądach Cyklicznych
 • Zmiana przycisku do otwierania załączników w Przeglądach/Naprawach oraz zmiana orientacji toolbara
 • Filtrowanie po kolumnie kod w module Użytkownicy
 • Zgłoszenie naprawy/przeglądu - automatyczne uzupełnianie lokalizacji maszyny
 • Data wykonania razem z godziną w module Koszty
 • Eksport do formatu .xlsx
 • Wyświetlanie się Lokalizacji w module Maszyny

Poprawki błędów:

 • Poprawki angielskich nagłówków
 • Poprawki literówek
UMUP SQL v3.9.7 - undefined

Nowe funkcje:

 • Dodatkowe uprawnienia dla modułu Powiadomienia

Poprawki błędów:

 • Usunięcie błędu powodującego, że nie można było usuwać niektórych powiadomień
 • W formularzu "Zgłoszenie naprawy/przeglądu" na liście był błędnie pokazywany "Przyjmujący" z zakładki SUR zamiast "Odbiorca zgłoszenia" - teraz wyświetlane jest to poprawnie.
UMUP SQL v3.9.5 - undefined

Nowe funkcje:

 • Ścieżki do plików settinga.xml oraz log.txt w oknie "O programie".
 • Możliwość wyszukiwania po polu "Opis" w module Pracownicy.
 • Kolumna "Lokalizacja" w module Powiadomienia.
 • Dodatkowe informacja na wydruku Pracownika.

Poprawki błędów:

 • Poprawa problemu z wydrukami, gdzie w niektórych przypadkach zedytowana kolumna nosiła nazwę "Pole niezdefiniowane".
 • Poprawki komunikacyjne w usłudze UMUP REST.
UMUP SQL v3.9.0 - 14 grudnia 2020

Nowe funkcje:

 • Poprawka wydruku przypisanych do pracownika maszyn w module Pracownicy - zakładka Maszyny.
 • Opcjonalna usługa REST dla aplikacji mobilnej (która będzie wkrótce udostępniona) pozwalającą na komunikację pomiędzy bazą danych a urządzeniami mobilnymi.

Poprawki błędów:

 • Usunięcie błędu, który powodował, że niektóre dokumenty wydań nie były widoczne bez przyporządkowanej maszyny.
UMUP SQL v3.8.3 - undefined
 

Poprawki błędów:

 • Usunięcie powielania lokalizacji w niektórych przypadkach przeglądów cyklicznych.
UMUP SQL v3.8.1 - undefined

Nowe funkcje:

 • Możliwość wybrania domyślnych ustawień rejestru roboczogodzin dla administratora w ustawieniach programu.
 • Automatyczne maile z przypomnieniami zostały rozszerzone dla formularza Przeglądu.
 • Przygotowanie programu pod nadchodzącą integrację z aplikacją mobilną dla systemów Android.

Poprawki błędów:

 • Usunięcie błędu, który uniemożliwiał poprawnie generowanie zestawień w niektórych przypadkach.
UMUP SQL v3.7.9 - 15 września 2020

Nowe funkcje:

 • Wyświetlanie załączonego zdjęcia części z poziomu listy części - funkcję można włączyć lub wyłączyć także z poziomu listy.
 • Koszty - Zakładka pracownicy - teraz na tabelach jest wyświetlana godzina, a we wszystkich zakładach wprowadzono wiersz zliczający wartości z poszczególnych kolumn.
 • Przy wydruku przeglądu pojawia się teraz informacja o numerzu przeglądu, na którego podstawie został on wygenerowany.
 • Automatyczne maile z przypomnieniami dla Napraw - W formularzu Naprawy pojawiła się dodatkowa zakładka o nazwie "Przypomnienie". Służy ona do stworzenia automatycznego maila, który przypomni o potrzebie wykonania Naprawy. Aby ta funkcja działała, konieczne jest skonfigurowanie poczty w ustawieniach programu. Funkcja ta pojawi się także w Przeglądach i w kolejnych aktualizacjach zostanie bardziej dopracowana.

Poprawki błędów:

 • Usunięcie błędu w momencie przypisania maszyny do pracownika w module Pracownicy.
UMUP SQL v3.7.5 - 7 lipca 2020

Nowe funkcje:

 • Dodatkowe informacje przy wydruku etykiety części i możliwosć ich dowolnej konfiguracji
 • Dla Maszyn w zakładce "Obraz" dodano opcję do otwarcia w zewnętrznym programie dodanego obrazu/grafiki

Poprawki błędów:

 • Usunięcia błędu, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał wysyłanie maili z poziomu programu
 • Usunięcie uciążliwego błędu, który u części uzytkowników blokował możliwość wydania części
 • W przypadku tworzenia cyklicznego przeglądu dla grupy maszyn jedynie pierwsza otrzymywała cykliczny - teraz otrzymują wszystkie zaznaczone
 • Overhaul systemu dat - pierwotnie część dat związanych z przeglądami była wyświetlana w niezunifikowany, nielogiczny sposób. Teraz daty powinny się trzymać tego samego formatu i odpowiedniej logiki.
UMUP SQL v3.7.1 - 2 czerwca 2020

Nowe funkcje:

 • Informacja o numerze naprawy w RW
 • Możliwość wprowadzania aktualnej daty i czasu za pomocą przycisku w polach Wykonano i Zatwierdzono w Naprawach
 • Filtrowanie po Rodzaju maszyny
 • Powiązanie filtrowania z uprawnieniami
 • Nowy rodzaj w module Maszyny - Urządzenie (Fabryki) - jest to rodzaj, który w zamyśle ma służyć obsłudze urządzeń fabryki. Z tego powodu zostały też dodane osobne uprawnienia dla użytkowników, którzy mieliby się tym zajmować.
 • Nowe uprawnienia:
  Dostęp tylko do urządzeń
  Dostęp do pozostałych rodzajów maszyn

Poprawki błędów:

 • W module Magazyn, w zakładce “wybrana część” poprawione zostało pobieranie danych dotyczących maszyny.
 • Poprawienie rzadkiego błędu związanego z duplikowaniem się użytkowników.
 • Poprawienie błędu z niedozwolonym znakiem przy eksporcie do Excela.
 • Poprawienie przypisania ustawień mailowych dla wszystkich użytkowników poprzez zmianę algorytmu. Teraz powinno działać poprawnie.
UMUP SQL v3.6.5 - 4 maja 2020

Nowe funkcje:

 • Wyszukiwarka dla kodów przy dodawaniu dokumentów przyjęć oraz wydań - wystarczy wpisać kod części, potem kliknąć kolejno TAB i SPACJĘ
 • Możliwość ustawienia wszystkim użytkownikom tej samej konfiguracji poczty za pomocą przycisku w ustawieniach
 • Możliwość ukrywania elementów słownika spod kategorii “Zamówienie i zlecenie / Akceptacja”
 • Poprawne wyświetlanie się filtrów dla powiadomień - teraz każdy powinien mieć dostępne filtry WSZYSTKIE, NOWE oraz WYKONANE
 • Skrócenie pól “Nazwa producenta” i “Nazwa Dostawcy” do “Producent” oraz “Dostawca” w celu łatwiejszego zarządzania wierszami

Poprawki błędów:

 • Poprawienie wyszukiwania zgłoszeń datą - teraz nie powinno być żadnych sytuacjami z pojedynczymi, brakującymi wpisami
UMUP SQL v3.5.5 - 17. marca 2020

Nowe funkcje:

 • Usprawnienie “Konserwacji” poprzez dodanie możliwości dodawania zdjęć do list kontrolnych, konserwacji i wydruków.
 • Checkbox “Dopuszczenie do eksploatacji” w module Naprawy.
 • Dodanie jednego pola niezdefiniowanego dla formularza Napraw.
 • Dodanie jednego pola niezdefiniowanego dla formularza Przeglądów.

Poprawki błędów:

 • Usunięcie uciążliwego błędu OutOfMemory, który powodował samoczynnie wyłącznie się programu po dłuższym użytkowaniu. Praca powinna być teraz jeszcze stabilniejsza.
 • Literówki w wydruku w module Naprawy. Teraz poprawnie wyświetlają się osoby wykonujące/odbierające/zatwierdzające naprawę.
 • Poprawienie literówki przy najechaniu na ikonę do wywołania konserwacji. Teraz poprawnie wyświetla się napis “konserwacja”.
UMUP SQL v3.4.0 - 26. lutego 2020

Nowe funkcje:

 • Naprawy i Przeglądy – dodaliśmy strzałki na dole ekranów Napraw i Przeglądów, aby przechodzić do kolejnych bez potrzeby zamykania tegoż okna.
 • Przeglądy – koszty są teraz częścią opcjonalną wydruku przeglądów

Poprawki błędów:

 • Poczta elektroniczna – naprawiliśmy błąd związany z nieustawionym szyfrowaniem.
UMUP SQL v3.3.0 - 19. lutego, 2020
 

Poprawki błędów:

 • Rozwiązaliśmy błąd związany z eksportem kodów kreskowych do formatu PDF
 • Poprawiliśmy mechanizm wymuszania zmiany hasła użytkownikom
 • Ujednoliciliśmy numerowanie pytań szablonu konserwacji
UMUP SQL v3.2.0 - 28. stycznia 2020

Nowe funkcje:

 • Przeglądy – tabela ta została rozbudowana o dwie kolumny zaczerpnięte z tabeli Maszyn: Pole niezdefiniowane I i II, dzięki czemu od razu z tabeli Przeglądów można pobrać dodatkowe informacje o przeglądanej/remontowanej maszynie.

Poprawki błędów:

 • Poprawka do Pracowników – dodawanie pracowników, przypisywanie ich do napraw, przeglądów etc. powinno odbywać się już bez żadnych problemów
UMUP SQL v3.1.0 - 21. stycznia 2020

Nowe funkcje:

 • Konserwacje – wydruk obejmuje teraz także sekcję Uwag
 • Przeglądy – kolumny z datami w tabeli głównej pokazują teraz także godziny i minuty
 • Stawki za rbh – stawki zostały zaszyfrowane na poziomie bazy, czyli można je zobaczyć teraz tylko z poziomu programu, gdy ma się przyznane odpowiednie uprawnienie
 • Rejestr rbh – poprawiono tooltip przycisku generowania przeglądu
 
UMUP SQL v3.0.0 - 13. stycznia 2020

Nowe funkcje:

 • Nowy moduł Rejestr roboczogodzin: https://wiki.umupsql.pl/home/instrukcja/rejestr-roboczogodzin
 • Karta konserwacji dołączana do przeglądu: https://wiki.umupsql.pl/home/instrukcja/maszyny#konserwacje
 • Wybieranie połączenia do różnych baz – dostępne z poziomu okna logowania do programu
 • Wylogowywanie użytkowników i czasowa blokada dostępu do programu, max 2h – dostępne z modułu Użytkownicy
 • Nowe filtry w Magazynie oraz inne różnorodne poprawki dot. powiadomień, nazewnictwa niektórych kolumn etc.
 • Nowy system licencyjny, głównie zmiany nazw: jednostanowiskowa Workshop, pięciostanowiskowa brak w ofercie, sieciowa Factory, nowa licencja: Ultimate.
 
UMUP SQL v2.14.1 - 28. października 2019

Nowe funkcje:

 • KODY KRESKOWE – dodaliśmy opcję drukowania wielu kodów jednocześnie*. Pozwoli to na wydrukowanie naklejek dla np. wszystkich maszyn z danej grupy albo wszystkich części od wybranego producenta. Jak to działa?
  W tabeli głównej Maszyn albo Magazyn – Części zaznaczamy tyle rekordów, ile chcemy, po czym wywołujemy podgląd wydruku znanym przyciskiem:
  Pasek Zaznaczenie
  Dalej postępujemy jak zwykle. Każda maszyna/część będzie na osobnej naklejce – innymi słowy:
  jedna maszyna/część – jedna naklejka.
 • Jak zaznaczyć wiele rekordów – wierszów w tabeli? Trzymamy lewy Shift i strzałkami na klawiaturze przesuwamy w górę bądź dół. Druga opcja: trzymamy lewy Ctrl i klikamy myszą w wybrane rekordy. Opcja trzecia – Ctrl + A: zaznaczymy wszystkie istniejące rekordy.
 • Tabela Zgłoszeń – dodaliśmy kolumny Wykonawca1, Wykonawca2, Wykonawca3, których wartości zależą od tego, co wpisaliśmy na karcie Zgłoszenia. Będzie można dzięki temu przefiltrować Zgłoszenia na nowe sposoby.
 • Typ Zgłoszenia – Usterka. Funkcja została wprowadzona w celu zapewnienia większej zgodności z istniejącym na karcie Zgłoszenia parametrem Rodzaj usterki.
 • Treść Zgłoszenia – wprowadziliśmy możliwość tworzenia słownika tych tekstów, dzięki czemu można je tylko wybierać z listy i nie trzeba wpisywać za każdym razem ręcznie.
 • Tabela główna Zgłoszeń – tabela została tak przebudowana, aby teraz centrowała się na każdym nowo dodanym Zgłoszeniu od razu po jego dodaniu.

Poprawki błędów:

 • Uprawnienia – poprawiliśmy błędy związane z niedziałającymi restrykcjami uprawnień do Zgłoszeń z poziomu modułu Maszyn.
UMUP SQL v2.14.0 - 15. października 2019

Nowe funkcje:

 • KODY KRESKOWE
  OPIS FUNKCJI: od teraz będziecie, Państwo, mogli wydrukować z programu** kod kreskowy dla każdej maszyny oraz części**. A potem, po podłączeniu skanera do komputera i przy uruchomionym UMUPie wyszukać tę maszynę bądź część. UWAGA: osobne pole „Kod kreskowy” zostało usunięte. Kody kreskowe generuje UMUP SQL samodzielnie na podstawie kodu maszyny/części, jako że te kody są już unikalne.
 • ZAKRES DZIAŁANIA: funkcja drukowania jest dostępna z głównej tabeli Maszyn oraz Magazyn – Części. Ikona wywołująca wydruk (podświetlona):
  Pasek Kod
  Maszyny będą wyszukiwane w głównej tabeli modułu Maszyny (czyli tam, skąd drukujemy), zaś części w Magazyn: zakładka Dokumenty, zakładka Części oraz Lista części wyświetlana w czasie tworzenia wydania. Miejsce, gdzie takie wyszukiwanie jest aktywne, oznaczone jest umieszczoną po prawej stronie tabeli ikoną:
  Ikona Skaner
 • WYDRUKI: można je skonfigurować w czasie podglądu. Ten dla maszyny jest bardziej złożony. UWAGA: po wysłaniu wydruku do drukarki podgląd wydruku samoczynnie się zamyka na znak tego, że wydruk jest już realizowany.
 • ZGŁOSZENIA: wprowadziliśmy poprawkę, aby tabela Zgłoszeń centrowała się na nowo dodanym Zgłoszeniu. Dzięki temu od razu wiadomo, że dane Zgłoszenie zostało rzeczywiście dodane.
 
UMUP SQL v2.13.4 - 16. września 2019

Nowe funkcje:

 • Magazyn – na Pozycji dokumentu wydania, czyli wydawanej części znalazły się dwa nowe pola. Pola domyślnie nie mają nazw – to Państwo możecie dodać tam własne oznaczenia wynikające ze specyfiki Państwa działalności. Nazwy tych pól można zmienić w Opcjach programu.
 • Maszyny – dodaliśmy kolumnę pokazującą priorytet maszyny
 • Naprawy – dodaliśmy kolumnę pokazującą, o ile minut dana naprawa przekroczyła dostępny limit na naprawę

Poprawki błędów:

 • Naprawy – poprawiliśmy błąd w komunikacie o potrzebie wypełnienia załącznika z przestojem, a także dodaliśmy zabezpieczenie w przypadku próby wywołania formularza przestoju bez wybrania maszyny
UMUP SQL v2.13.3 - 9. września 2019
 

Poprawki błędów:

 • Pracownicy – poprawiliśmy błąd związany z przypisywaniem stanowiska do tworzonego pracownika.
 • Naprawy – poprawiliśmy swoisty błąd związany z zatwierdzaniem naprawy utworzonej na podstawie zgłoszenia.
 • Naprawy – poprawiliśmy zakładkę Przyczyny/okoliczności uszkodzenia, aby poprawnie zawijała tekst w sobie zawierający.
 • Przeglądy – poprawiliśmy błędnie oznaczoną kolumnę w głównej tabeli Przyczyny/okoliczności na Zakres.
 • Maszyny – przywróciliśmy możliwość wyszukiwania frazowego na kolumnie Wytwórca/kontrahent.
UMUP SQL v2.13.1 - 22. sierpnia 2019

Nowe funkcje:

 • W Ustawieniach programu pojawiła się nowa zakładka – Naprawy. Można w niej ustawić limity czasów przestojów dla Napraw. W Tym miejscu przypominam, że czas przestoju liczyć się będzie od Daty zatrzymania do Daty wykonania i jeśli będzie przekraczał poniższe limity, będzie skutkowało to potrzebą wykonania czynności, o której więcej poniżej. Czas przestoju jest teraz automatycznie wyliczany przez program.
  Konfiguracja
 • Na karcie naprawy znajduje się nowy przycisk: Przestój. Przycisk ten wywołuje formularz Excela nazwany datą utworzenia oraz nazwą maszyny, w którym to formularzu należy szczegółowo opisać przyczyny przestoju. Wypełniony formularz załączyć potem należy w zakładce Załączniki. Dopiero wtedy możliwe stanie się w ogóle zapisanie Naprawy.
  Przycisk Lokalizacja
 • Aby program wiedział, która maszyna ma jaki limit przestoju, wprowadziliśmy na karcie maszyn przypisywanie do nich priorytetów. Opcje do wyboru: niski, średni, wysoki. Nazwy priorytetów pobierają także wartości limitów przestojów, aby było wiadome, co się ustawia. Prosimy najpierw ustawić wartości limitów dla priorytetów (patrz pkt. 1.), a potem dopiero przypisywać priorytety maszynom.
  Priorytety
 • Naprawa jako mail – od teraz można także jednym przyciskiem wywołać formularz maila, który automatycznie wyśle najważniejsze dane o naprawie na wskazany adres pracownika bądź kontrahenta. Wprowadziliśmy także kilka poprawek użytkowych i wizualnych dla okna wysyłania maila. Lokalizacja przycisku:
  Naprawa Mail
 • Maszyny – wprowadziliśmy funkcję multitype select na kolumnach. Oznacza to to, że można teraz tak ustawić np. kolumnę Grupa, żeby pokazywała wybrane dwie bądź kilka grup ze wszystkich, a nie tylko jedną. Naciśnięcie tego drugiego trójkącika wywoła listę dostępnych typów w danej kolumnie. Tu dla przykładu kolumna Grupa, ale działa to na wszystkich:
  Multitype Select
 
UMUP SQL v2.11.1 - 22. lipca 2019
 

Poprawki błędów:

 • Powiadomienia – dalsze poprawki dot. generowania Powiadomień x dni wcześniej oraz działania filtra: Na dziś.
 • Maszyny – Listy kontrolne: poprawiliśmy błąd związany z niemożnością zapisania wypełnionego wzoru nowej listy kontrolnej jako załącznika w Dokumentach tejże maszyny.
UMUP SQL v2.11.0 - 15. lipca 2019

Nowe funkcje:

 • Przycisk Naprawa / Przegląd w Zgłoszeniu nazywa się teraz Nowa Naprawa / Przegląd albo Istniejąca Naprawa / Przegląd, jeśli to wydarzenie (naprawa bądź przegląd) już utworzono. Jeśli istnieje wydarzenie, ten przycisk będzie otwierał tylko to istniejące. Dla dopełnienia w tabeli Zgłoszeń dodaliśmy dwie kolumny – Nr wydarzenia, która pokazuje numer naprawy bądź przeglądu utworzonego ze zgłoszenia oraz Utworzono wydarzenie, dzięki czemu można przefiltrować sobie tabelę pod kątem Zgłoszeń z albo bez wydarzenia.
 • Dodatkowo modułom Naprawy oraz Przeglądy dodaliśmy kolumnę Numer zgłoszenia.
 • Dla niektórych Powiadomień, np. Pomiarów elektrycznych, mamy taką opcję: Przypomnij dni wcześniej. Znajduje się ona także jako globalna w Opcje – Powiadomienia.
 • Jej działanie zostało zmienione tak, że dane Powiadomienie pojawia się w module Powiadomień dopiero wtedy, gdy zostało dni mniej niż ta wartość w Przypomnij dni wcześniej. Dla przykładu: dziś jest poniedziałek, przegląd wypada równo za tydzień, a program ma przypomnieć 5 dni wcześniej. Powiadomienie pokaże się dopiero we środę.
 • Celem tego działania jest uporządkowanie tabeli Powiadomień.
 • Funkcja ta będzie jeszcze rozwijana dla kolejnych typów powiadomień – nie zdążyliśmy ze wszystkimi, bo jest ich całkiem sporo.
 • Wprowadziliśmy mechanizm, który informuje użytkownika o Cenie jednostkowej danej części. Ceny te znajdują się w Magazyn – Dokumenty – kolumna Cena jednostkowa.
 • Cena części jest przypisywana na podstawie ostatniego PZ wystawionego z daną częścią. Cena aktualizuje się za każdym razem, gdy user zmieni ją w nowym PZ. Program teraz także automatycznie wstawia tę cenę przy dodawaniu pozycji na nowym PZ. Funkcja pozwoli zaoszczędzić trochę czasu przy obsłudze dokumentów magazynowych, a także szybko informuje Was, ile co kosztuje.
 
UMUP SQL v2.10.3 - 1. lipca 2019

Nowe funkcje:

 • Karta części – okno to zostało przemodelowane i uporządkowane, zmieniliśmy także jego orientację na poziomą dla lepszej ergonomii.
 • Pracownicy nieaktywni – wprowadziliśmy dwie zmiany: program poza nieaktywnością może także usunąć pracowników, którzy nie mają powiązań w bazie (np. nie występują nigdzie jako odbierający czy zgłaszający naprawę itp.), natomiast jeśli pracownik jest nieaktywny już, a ma powiązania – usunąć go nie można. Żeby jednak nie „wisiał” w tabeli, stworzyliśmy filtr domyślnie odznaczony: Pokaż nieaktywnych.
 • Zestawienia – do sekcji Napraw oraz Przeglądów została wprowadzona kolumna z kodem maszyny. Jest to potrzebne, jeśli np. robimy zestawienie dla wielu narzędzi o tej samej nazwie. Wtedy kod pozwala je odróżnić od siebie
 • Powiadomienia – użytkownik może teraz samodzielnie dodać nowy typ powiadomienia do słownika typów i dowolnie go używać

Poprawki błędów:

 • Przeglądy – poprawiliśmy zatwierdzanie przeglądu jako cyklicznego, aby pobierało okres wskazany w wybranym wcześniej typie przeglądu. Czyli jeśli przegląd ma okres Rok, to Rok pokaże się jako domyślny przy zatwierdzaniu cyklicznym.
 • Maszyny i Dokumenty – opcja zmiany plików została poprawiona tak, aby user nie zmieniał przypadkowo rozszerzenia pliku
UMUP SQL v2.9.0 - 4. czerwca 2019

Nowe funkcje:

 • Wersja ta zawiera nowy moduł Zestawienia, który pozwala stworzyć jednym kliknięciem profil danej maszyny, uwzględniający naprawy, przeglądy oraz części do nich użyte.
  Funkcja ta jest dostępna z odpowiednio nazwanego modułu. Wydruk Zestawienia wywołujemy przyciskiem drukowania: Druk , natomiast zestawienie w formacie Excela .xlsx Eksport.
  Po lewej stronie modułu znajduje się konfigurator zakresów włączanych do Zestawienia. Można dowolnie ten zakres ustawiać.

Poprawki błędów:

 • Wersja ta zawiera ponadto poprawki dla ostatnio udostępnianej funkcji masowej inwentury.
UMUP SQL v2.8.1 - 17. maja 2019

Nowe funkcje:

 • W kolumnach modułu Powiadomienia został uruchomiony mechanizm multitype select. Działa on w ten sposób, że po kliknięciu znacznika po prawej stronie nagłówka kolumny pokazuje się lista typów wartości występujących w tejże kolumnie. Potem można zaznaczyć pożądane do pokazywania się typy wartości. Pozwala to np. tak przefiltrować kolumnę Typ, żeby pokazywała jednocześnie tylko Zgłoszenia oraz Powiadomienia (te customowe), ale Napraw i Przeglądów nie. Funkcja działa obecnie na wszystkich kolumnach modułu Powiadomienia. Screenshot:
  Multi

 • Import masowej inwentury. Funkcja ta, dostępna z modułu Magazyn, zakładka Inwentaryzacje, pozwala na pobranie specjalnie przygotowanego szablonu w Excelu, wypełnienie go, a potem zaimportowanie jako pozycji w przeprowadzanej inwenturze. Dzięki tej funkcji możliwe jest teraz wykonanie inwentury w bardzo dużej skali i bardzo szybko.
  Masowa Inwentura

 
UMUP SQL v2.7.9.3 - 29. kwietnia 2019
 

Poprawki błędów:

 • Wersja ta zawiera poprawkę dotyczącą List kontrolnych, dzięki czemu listy owe, dostępne z modułu Maszyny, mogą być teraz dowolnie konfigurowane w swojej konstrukcji przez usera, a także bez przeszkód można tworzyć nowe listy. Listy bez problemów zapisują się także do zakładki Dokumenty po wypełnieniu.
UMUP SQL v2.7.9 - 24. kwietnia 2019

Nowe funkcje:

 • Naprawy – karta Naprawy: dodaliśmy do dodawanej/edytowanej Naprawy pole Stan licznika. Wartości tam wpisywane powędrują do odpowiedniej kolumn w głównej tabeli Napraw. W przyszłości funkcja ta zostanie wpółzautomatyzowana po wydaniu Roboczogodzin.

Poprawki błędów:

 • Maszyny – Dokumenty: można teraz poprawnie zmienić nazwę załącznika.
 • Powiadomienia – Zgłoszenia: do tabeli głównej modułu poprawnie zaciąga się Data przyjęcia wskazana w Zgłoszeniu.
UMUP SQL v2.7.7 - 8. kwietnia 2019

Nowe funkcje:

 • Szablon importu danych – dodaliśmy import w zakładce Pracownicy takich wartości jak Stanowisko oraz Komórka organizacyjna. Funkcja ważna tylko dla świeżych instalacji.

Poprawki błędów:

 • Naprawy i Przeglądy – poprawiliśmy działanie liczników pokazujących wartości w Rejestrze przebiegów czasowych, czyli Czas naprawy oraz Czas przestoju.
UMUP SQL v2.7.5 - 1. kwietnia 2019

Nowe funkcje:

 • Przemodelowany ekran Ustawiania bazy danych, który lepiej niż poprzedni uwidacznia dostępne opcje
 • Jednostki – wprowadziliśmy nowy mechanizm, który zapobiega dublom oraz aktualizuje jednostkę od razu po jej dodaniu/zmianie. Mechanizm jest obecny w takich miejscach jak Magazyn (Dodawanie części) oraz Pomiary elektryczne.

Poprawki błędów:

 • Użytkownicy – poprawiliśmy widok głównej listy użytkowników o poprawne wyświetlanie uprawnienia administratorskiego, jeśli takowe user posiada
 • Poprawiliśmy nazwy kolumn dla dodawanych załączników w Dokumentach oraz Pomiarach elektrycznych (obie funkcje dostępne z modułu Maszyny)
UMUP SQL v2.7.2 - 21. marca 2019
 

Poprawki błędów:

 • Poprawiliśmy obsługę automatycznego odświeżania rekordów w tle w przypadku utraty połączenia z bazą danych
 • Naprawiliśmy błąd polegający na tym, że nie można było przypisać lokalizacji do części
UMUP SQL v2.7.1 - 19. marca 2019

Nowe funkcje:

 • Pomiary elektryczne - Nowa funkcja dostępna jest już teraz z modułu Maszyny – zakładka Pomiary.
 • Dzięki niej możemy dodawać wyniki badań na wybranych punktach oraz dodawać załączniki z tychże badań, a także dane o protokole i customowe Uwagi.
 • Funkcja pozwala także na tworzenie powiadomień o potrzebie wykonania nowego pomiaru.
 • Wydruk listy pomiarów, prócz opcji konfiguracji takich jak Numer procedury czy Numer formularza, zawiera także zupełnie nowy mechanizm wydruków – bezpośrednio na podglądzie wydruku możecie, Państwo, przesuwać ścianki komórek, by sterować szerokością danej kolumny.

Poprawki błędów:

 • Poprawiliśmy mechanizm przechowywania zaszyfrowanych haseł do uwierzytelnienia SQL – innymi słowy: UMUP nie będzie już „gubił” hasła do uwierzytelnienia SQL po restarcie komputera.
 • UWAGA: Po wprowadzeniu nowego mechanizmu przechowywania zaszyfrowanych haseł program będzie musiał je jeszcze raz pobrać. Oznacza to to, że przy pierwszym uruchomieniu programu pokaże się komunikat o treści: „Wystąpił problem z odszyfrowaniem hasła do bazy danych.” Po ponownym podaniu danych uwierzytelniających program poprawnie je zapamięta na zawsze.
 • Lista kontrolna maszyny – formularzowi dodaliśmy pola Uwagi oraz Oględziny przeprowadził. Wypełniony formularz można od razu drukować albo Zapisać do zakładki dolnej Dokumenty jako PDF.
UMUP SQL v2.6.3 - undefined

Nowe funkcje:

 • Zawiera ona zmiany dla wydruku tabeli Dokumenty dostępnej z poziomu modułu Maszyny. Wydruk został wzbogacony o dodatkowe informacje i elementy konfigurowalne przez usera jak numer procedury, numer formularza, dane firmy oraz miejsce na podpis wraz z datą.

Poprawki błędów:

 • Jednocześnie wprowadzony został nowy mechanizm wewnętrzny odpowiedzialny za to, jak opracowujemy dla Państwa wygląd wydruków. Przełoży się to w przyszłości na lepsze działanie wydruków oraz sprawniejsze przeprowadzanie zmian.
UMUP SQL v2.6.1 - 5. marca 2019

Nowe funkcje:

 • Wprowadziliśmy globalne ustawienia dla zapamiętywania parametrów połączenia z klientów – po instalacji tej wersji UMUPa nie będą się resetowały ustawienia serwera oraz instancji, z która się UMUP łączy z końcówki. UWAGA: może jednak nastąpić reset wybranej metody uwierzytelniania z SQL na Windowsową. Trzeba wtedy na nowo ustawić uwierzytelnienie SQL.
 • Ciągła praca na aktywnym rekordzie – po zakończeniu edycji danego rekordu program utrzymuje fokus na nim, a także po dodaniu nowego, np. naprawy, ustawia się od razu na nim.
 • Wykonywanie zgłoszeń – wykonanie Naprawy/Przeglądu-dziecka wykonuje Zgłoszenie-rodzica, czyli zaciąga do niego Daty Wykonania, Zatwierdzenia oraz Zatwierdzającego, jeśli jeszcze te wartości ręcznie wstawione nie są.
 • Zgłoszenia – filtr Tylko niewykonane jest domyślnie włączony.
 • Zgłoszenia – Data zgłoszenia na głównej tabeli pokazuje także godziny i minuty.

Poprawki błędów:

 • Powiadomienia – naprawiliśmy błąd związany z niepokazywaniem wartości Opisu powiadomienia w nowo dodanych powiadomieniach.
 • Maszyny > Pracownicy – lista pracowników dostępna z tego miejsca prawidłowo się teraz skaluje oraz można osobno w niej ustawić kolejność kolumn.
UMUP SQL v2.5.3 - 26. lutego 2019

Nowe funkcje:

 • Pracownik odpowiedzialny za maszynę – wprowadziliśmy unikalność wskazania pracownika jako odpowiedzialnego za maszynę. Wskazanie jednego zabiera tę odpowiedzialność innemu, jeśli miał ją ustawioną.

Poprawki błędów:

 • Pracownicy → Wyposażenie – wprowadziliśmy poprawne wyświetlanie wybranej jednostki asortymentu.
 • Maszyny → Lokalizacje – dodaliśmy poprawną obsługę wskazywania lokalizacji jako stałej. Można teraz dowolnie zarządzać lokalizacjami maszyn.
UMUP SQL v2.5.2 - 18. lutego 2019

Nowe funkcje:

 • Zatwierdzanie przeglądu jako cyklicznego – dodaliśmy poprawną obsługę zdarzenia takiego, że użytkownik chce zatwierdzić przegląd, który nie ma ustawionych wszystkich wymaganych pól na karcie przeglądu. Teraz program prawidłowo poinformuje o swoich potrzebach do przeprowadzenia tego typu działania.

Poprawki błędów:

 • Lokalizacje maszyn – wprowadziliśmy poprawki mające na celu poprawną obsługę edycji przypisanej do maszyny lokalizacji. Funkcja ta wymaga jeszcze dodatkowych działań, które zostaną zakończone przy kolejnym updacie.
UMUP SQL v2.5.1 - 11. lutego 2019

Nowe funkcje:

 • Dodajemy wydruki tabel głównych Przeglądów i Napraw. Wydruk ten przeszedł kilka usprawnień w celu zwiększenia czytelności, aczkolwiek należy mieć na uwadze to, że liczba dostępnych kolumn znacznie przewyższa możliwości ich pomieszczenia na papierze, toteż na czas wydruku prosimy o wybranie najważniejszych 10-12 kolumn

Poprawki błędów:

 • Maszyny – Pole niezdefiniowane I i II – poprawiliśmy wyświetlanie wskazanych przez użytkownika nazw tych pól na głównej tabeli jako nagłówków kolumn
 • Magazyn – Przyjęcia – Lista części: poprawiliśmy algorytm tak, aby pokazywał stan części X w wybranym magazynie, natomiast to, że część X jest także na innych magazynach, ale akurat na tym nie, jest wskazywane poprzez brak stanu
 • Drukowanie masowe Kart szczegółowych Przeglądów – poprawiliśmy nieprawidłowe zaciąganie informacji o Zakresie i Wykonanych Pracach w kolejnych wydrukach ze źródłowego. Teraz każdy przegląd ma swój własny opis
UMUP SQL v2.4.0 - 4. lutego 2019

Nowe funkcje:

 • Wymuszenie zmiany hasła użytkownikowi
 • Maszyny : nowa kolumna Ostatni pomiar

Poprawki błędów:

 • Maszyny: wprowadzono poprawną obsługę przy próbie usunięcia maszyny
 • Magazyny: poprawiono błąd związany z niemożnością aktywowania magazynu będącego nieaktywnym
 • Naprawy: poprawiono błąd związany z zaciąganiem nieprawidłowej wartości na wydruku do parametru Usterka
 • Naprawy: poprawiono błąd w Częściach użytych związany z nieprawidłową nazwą kolumny: ~~Data zatwierdzenia ~~Pracownik
UMUP SQL v2.3.5 - 16. stycznia 2019
 

Poprawki błędów:

 • Poprawka, aby każdy przegląd na wydruku masowym był od nowej strony
UMUP SQL v2.3.4 - undefined
 

Poprawki błędów:

 • poprawka dla funkcji druku Naprawy z lokacji Maszyny-Naprawy
 • poprawka na duplikowanie lokalizacji
UMUP SQL v2.3.2 - undefined
 

Poprawki błędów:

 • poprawka na zapamiętywanie hasła do bazy przy autoryzacji SQL
UMUP SQL v2.3.1 - 17. grudnia 2018

Nowe funkcje:

 • wycofywanie części z poszczególnych magazynów

Poprawki błędów:

 • poprawki dot. obsługi niedozwolonych znaków w nazwach obrazów, edytowania pracowników przypisanych do napraw oraz przeglądów, a także wydruków przeglądów z lokacji Maszyny-Przeglądy
UMUP SQL v2.2.3 - undefined

Nowe funkcje:

 • Poprawki wizualne wydruków Przeglądu i Naprawy

Poprawki błędów:

 • Wydruki masowe – po zaznaczeniu wielu rekordów z Shiftem czy Ctrlem kliknięcie przycisku Wydrukuj pozycję, spowoduje powstanie jednego druku, który będzie zawierał w sobie wszystkie te pozycje
 • Lista części widoczna z pozycji dok. przyjęcia / wydania – poprawiono niedziałający przycisk zapisywania szerokości kolumn, ich kolejności oraz sortowań na nich
UMUP SQL v2.2.2 - undefined

Nowe funkcje:

 • Przyjęcia i wydania – wprowadzono zapamiętywanie ostatnio używanego magazynu, aby nie trzeba było za każdym razem go wybierać
 • Edycja części – wprowadzono przycisk do edycji części bezpośrednio w Dokumentach, na lewo od ikony eksportu do excela

Poprawki błędów:

 • Centra kosztów – lista centrów została poprawiona o sortowania oraz wyszukiwanie frazowe
 • Powiadomienia – kolumny Pozostało dni oraz Przypomnij dni wcześniej poprawnie rozpoznają liczby całkowite
UMUP SQL v2.2.1 - 12. listopada 2018

Nowe funkcje:

 • Wprowadzono Multiwydanie – jedno wydanie do wielu napraw/przeglądów/innych jednocześnie
 • Wprowadzono pokazywanie aktualnego stanu części na liście części wywoływanej w Wydaniu
 • Wprowadzono nowy typ Zgłoszenia – Przezbrojenie
 
UMUP SQL v2.1.4 - undefined

Nowe funkcje:

 • Dodano automatyczne numerowanie dla nowo wprowadzanych części
 • Części: dodano opcję zamieszczania pliku będącego wizerunkiem części oraz wywoływanie wyświetlania tego pliku

Poprawki błędów:

 • Poprawione wydruki: przegląd, naprawa, PZ, RW, zamówienia, wydruki list. Wydruk skaluje się poprawnie bez względu na jego wielkość.
 • Naprawa na podstawie Zgłoszenia poprawnie pokazuje Numer tej naprawy
 • Poprawiono błąd związany ze zmianą hasła użytkownikowi
UMUP SQL v2.1.3 - undefined

Nowe funkcje:

 • Zgłoszenia – dodano kolumny: Kod, Nazwa, Nr inwentarzowy
 • Przeglądy i Naprawy – dodano przycisk Drukuj wybraną pozycję na pasku narzędziowym

Poprawki błędów:

 • Przeglądy – poprawa numeru przeglądu na wydruku
UMUP SQL v2.1.2 - undefined
 

Poprawki błędów:

 • poprawki dla konta admina programu
 • Naprawy - kolumny z Datami wyświetlają nie tylko datę dzienną, lecz również godziny i minuty
 • Magazyn - poprawa odświeżania wartości Przyjął w tabeli Przyjęć
UMUP SQL v2.1.1 - undefined

Nowe funkcje:

 • wprowadzono automatyczne kolorowanie w tabelach na podstawie statusu rekordu oraz wymieniono styl tabel na czytelniejszy
 • wprowadzono sześć poziomów uprawnień dla Zgłoszeń
 
UMUP SQL v2.0.18 - undefined

Nowe funkcje:

 • wprowadzono kopiowanie poszczególnych przeglądów
 
UMUP SQL v2.0.17 - undefined

Nowe funkcje:

 • przeglądy cykliczne – kopiowanie Wykonawców
 
UMUP SQL v2.0.16 - undefined

Nowe funkcje:

 • przeglądy cykliczne – kopiowanie treści
 • przeglądy – dodano zakładkę Wymagane naprawy
 • dni wolne – dodano uwzględnianie sobót i niedziel, jeśliby miałyby wypaść na te dni jako wolne przeglądy cykliczne. Są one wtedy cofane na poprzedni dzień pracujący
 
UMUP SQL v2.0.15 - undefined
 

Poprawki błędów:

 • stała, konfigurowalna wysokość panelu Informacje dodatkowe
 • program focusuje tabelę na nowododanym rekordzie
UMUP SQL v2.0.14 - undefined
 

Poprawki błędów:

 • zamieniono okno filtrowania kolumny po dacie z kalendarzowego na stringowe, tekstowe
 • wydruk Napraw - na wydruku poprawiono numery i dodano kod maszyny
 • wydruk Przeglądów - jw. dodano kod maszyny, numery w trakcie ustalania
UMUP SQL v2.0.13 - undefined
 

Poprawki błędów:

 • Naprawy i Przeglądy - Części użyte - poprawiono wyświetlanie numerów dokumentów wydań
 • Naprawa - dodano kolumnę Kod maszyny
 • Maszyny - poprawka konwertowania numeru UDT
UMUP SQL v2.0.12 - undefined

Nowe funkcje:

 • Dodano opcję Włącz SSL w konfigurowaniu Poczty elektronicznej

Poprawki błędów:

 • Dodano poprawną obsługę przy próbie usunięcia Magazynu, który był w użyciu
 • Magazyn - Dokumenty - filtr główny nie pokazuje już nieaktywnych magazynów
UMUP SQL v2.0.11 - undefined
 

Poprawki błędów:

 • Maszyny - Naprawy i Przeglądy - naprawiono odświeżanie rekordów w tabeli
 • Maszyny - Przeglądy - poprawiono działanie Zatwierdzania cyklicznego z tego miejsca
UMUP SQL v2.0.10 - undefined

Nowe funkcje:

 • Wydruk Naprawy - dodano daty Wykonania i Zatwierdzenia

Poprawki błędów:

 • Naprawa funkcji kopiowania maszyn poprzez wymianę kontekstu bazodanowego
UMUP SQL v2.0.9 - undefined
 

Poprawki błędów:

 • Zmieniono lokalizację załączników z lokalnej na sieciową
 • Poprawa konwersji Dostawcy w Zamówieniach
 • Poprawa konwersji Przeglądów o ujemnym ID
 • Program teraz wyświetla nazwy załączników zamiast ich ID
UMUP SQL v2.0.8 - undefined
 

Poprawki błędów:

 • Poprawa odświeżania wartości VAT i Netto, Brutto w Zamówieniach magazynowych
 • Poprawki konwersji wartości VAT i Netto, Brutto w Zamówieniach magazynowych
 • Poprawki konwersji wartości VAT i Netto, Brutto w dokumentach magazynowych
 • Poprawiono brak zmiany nazwy defaultowej na customową, nadawanej przez użytkownika dla dwóch pól w Częściach, w Zamówieniach i wydrukach Zamówień
UMUP SQL v2.0.7 - undefined

Nowe funkcje:

 • Zmiany w szyfrowaniu haseł przechowywanych przez program
 • Dodano szczegółowy wydruk Zamówień
 
UMUP SQL v1.0.9 - 3. lipca 2017
 

Poprawki błędów:

 • poprawki dla wydruków
UMUP SQL v1.0.8 - 29. czerwca 2017
 

Poprawki błędów:

 • poprawki dla numerowanie napraw wystawionych poprzez zgłoszenia
UMUP SQL v1.0.6 - 12. czerwca 2017
 

Poprawki błędów:

 • poprawka dot. numerów Napraw dodawanych przez moduł Powiadomienia
 • poprawki trybu edcyji naprawy

Pobierz program

UMUP SQL APK v0.4 - 01.02.2021

Aplikacja mobilna dla systemu Android

 • UWAGA: Na razie jest to pierwsze, testowe wydanie aplikacji i mogą pojawić się w trakcie jej używania błędy. Wszelkie problemy prosimy zgłaszać.

Pobierz program

.NET Framework

Wymagany dla instalacji lokalnej i sieciowej

 • Do poprawnego działania program UMUP SQL wymaga zainstalowania środowiska Microsoft .NET Framework, dostępnego do pobrania bezpłatnie ze strony Microsoft.
SQLLocalDB

Wymagany dla instalacji lokalnej

 • W przypadku instalacji lokalnej, przed uruchomieniem programu należy zainstalować usługę SQLLocalDB.
SQL Server

Wymagany dla instalacji sieciowej

 • Do działania programu wymagane jest skonfigurowanie serwera SQL.
 • Zalecane jest korzystanie z Microsoft SQL 2012 lub nowszej.
 • Obsługiwana jest też wersja Express, którą można pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft.

 

Instrukcja obsługi programu

Pobierz instrukcję w wersji .PDF.